Med Naturens vision:

Att bidra till ökad livskvalitet genom att använda naturen som resurs.
 

Med Naturens värdegrund:

  • Enkelhet
  • Växande
  • Omtanke

Pia-Lotta Bylund, beteendevetare, ICF-certifierad coach och utbildad i trädgårdsterapi.

"Jag har lång erfarenhet av ledarskap och har arbetat mycket med individ- och grupputveckling. Naturen är en fantastisk resurs för att förbättra människors hälsa."

Amalia Falck, naturvetare och pedagog med ledarskapserfarenhet.

"Jag äger Lyckegården tillsammans med min man och har lång erfarenhet av naturbruk, miljövård, skogskötsel och djurskötsel.

Lyckegården har tillhört familjen i flera generationer och har ett stort kontaktnät där bland annat jordbrukare, hantverkare och trädgårdsmästare ingår."